22 ส.ค. 56 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมตักบาตรในวันสถาปนาสถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ    วันที่ : 26 ก.ย. 2556

รายละเอียดข่าว

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมใจกัน
ทำบุญตักบาตรด้วยข่าวสาร อาหารแห้ง กับทางคณะฯ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณทบาตร จำนวน 9 รูป

รูปกิจกรรม
 
     เตรียมพร้อมก่อนทำบุญตักบาตร                                                                ขณะทำบุญแด่พระสงฆ์