นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชมเชยในการเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 14
 
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ    วันที่ : 26 ก.ย. 2556

รายละเอียดข่าว

   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ 1. นายสรวิชญ์  สังข์เทศ 2. นายภวินท์  ประกอบแก้ว 3. นายสมัชชา แดงทับทิม 4. นายสมเจตน์  ตันอ่วม 5. นางสาวสมฤทัย เอี่ยวเหล็ก 6. นายอามีร  ณรงค์อัสดร  โดยมี ผศ. ศักดิ์ชัย  สกานุพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังงาน ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้รับรางวัลชมเชยประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลก เป็นเงิน 5,000 บาท
         

รูปกิจกรรม

ภาพถ่ายหมู่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพระหว่างเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการแข่งขัน