ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "การออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่่อรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
 
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ    วันที่ : 22 ส.ค. 2557

รายละเอียดข่าว

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "การออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่่อรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวกรณีศึกษา TOKYO SKYTREE" วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 9:30-17:00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสีโรจน คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)