โครงการแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย(The Asia Bridge Competition 2015) 27-31 มีนาคม 2558 พ.ศ. 2558
 
แก้ไขโดย :  สมชาย สำลีรางค์กูล    วันที่ : 11 มี.ค. 2558

รายละเอียดข่าว

          โครงการแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย(The Asia Bridge Competition 2015)
สืบเนื่องมาจากสถาบัน Tokyo institute of Technology ได้มีการริเริ่มให้มีการจัดแข่งขันการสร้างสะพานจำลองแห่งประเทศญี่ปุ่น (BRICOM JAPAN)ขึ้น และต้องการเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันนี้ให้เป็นสากลในระดับภูมิภาคทวีป  จึงได้จัดทำความร่วมมือกับประเทศไทย  และประเทศไต้หวันในการจัดการแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชียขึ้นในระดับนานาชาตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยให้มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการแข่งขัน
            โดยครั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันขึ้นในวันที่ 27-31 มีนาคม 2558 พ.ศ. 2558
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:https://www.facebook.com/pages/Asia-Bridge-Competition-2015-in-Thailand/1546029892349018
รูปกิจกรรม
 
อธิบายรูปที่ 1