กิจกรรมการแข่งขัน Asia BRICOM 2015 ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2558
 
แก้ไขโดย :  สมชาย สำลีรางค์กูล    วันที่ : 03 เม.ย. 2558


รายละเอียดข่าว

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asia BRICOM 2015 ในระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 100 คนจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศและในประเทศดังต่อไปนี้
          1. TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศญี่ปุ่น
2. GIFU UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
          3. UMIVERSITY OF FUKUI ประเทศญี่ปุ่น
          4. NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน
          5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
          6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
          7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
          8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
          9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
          10.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ทีมผู้เข้าแข่งขันได้เริ่มทยอยเข้าที่พัก ในวันที่ 28 มีนาคม 2558เริ่มการลงทะเบียน โดยได้รับเกียรติจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี กล่าวเปิดงาน และผศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจนธนเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวรายงาน หลังจากนั้นมีนำเสนอผลงานการออกแบบสะพานเหล็กจากตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ทำการแข่งขันประกอบสะพานเหล็ก ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และในวันที่ 30 มีนาคม 2558 คณะผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โครงการก่อสร้าง Grand Canal Land PCL และร่วมพิธีปิดและแจกรางวัลอย่างเป็นทางการ ณ บางแสน จังหวัดชลบุรี  
ผลการแข่งขัน
1. รางวัล Overall Performance
ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. รางวัล Prediction of Deflection
ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. รางวัล Light Weight
ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รองชนะเลิศอันดับ 1 TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศญี่ปุ่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 GIFU UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
4. รางวัล Structure Cost
ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รองชนะเลิศอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. รางวัล Total Cost
ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รองชนะเลิศอันดับ 2 TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศญี่ปุ่น
6. รางวัล Aesthetics
ชนะเลิศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รองชนะเลิศอันดับ 2 NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน
7. รางวัล Presentation
ชนะเลิศ NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน
รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองชนะเลิศอันดับ 2 TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY ประเทศญี่ปุ่น
 
การแข่งขันสะพานเหล็กในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่างๆมากมาย ได้แก่
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน), บริษัท Sika (Thailand) จำกัด, บริษัทนันทวัน จำกัด (Thai Obayashi), บริษัท เงินงาม จำกัด, บริษัทน่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด, บริษัท ไตรกรุ๊ป รัชดา จำกัด, บริษัทปทุมธานีคอนกรีต จำกัด (Paco), บริษัท Thaibest จำกัด และ บริษัท Fesinate


รูปกิจกรรม
คณบดีกล่าวเปิดงาน 2015 ASIA BRICOM อย่างเป็นทางการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล ทีม สจล. นำเสนอผลงานการออกแบบสะพาน
 
 
ทีม NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน นำเสนอผลงานออกแบบสะพาน ทีมเข้าแข่งขันและคณะทำงานถ่ายรูปร่วมกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ หอประชุม 3 สจล.
 
บรรยากาศการแข่งประกอบสะพานเหล็ก ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สะพานเหล็กจากแนวคิดความสามัคคีในการร่วมใจของสมาชิกชองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
สะพานเหล็กของ FUKUI University ประเทศญี่ปุ่น มีแนวคิดเป็นโครงสร้างคล้ายบ้าน สะพานเหล็กของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มีแนวคิดจากรูปร่างของผีเสื้อกลางคืนที่มีความแข็งแกร่งโดยชื่อสะพานคือ Papilio
คณะผู้เข้าแข่งขันเข้าฟังการบรรยายการออกแบบตึก G Land Tower ผู้เข้าแข่งขันดูงานตึก G Land Tower
 
 
บรรยากาศพิธีปิดงานและมอบรางวัล ณ โรงแรม Heritage บางเสน