ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร เนื่องในโอกาศขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
 
แก้ไขโดย :  ผู้ดูแลระบบ    วันที่ : 12 ก.ย. 2560

   

รูปกิจกรรม
 
  ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร