ชื่อเรื่อง Determining Settlement Troughs over Twin Tunnels using a Superposition Technique
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Suchatvee Suwansawat, Sc.D.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering
ปีที่ 2007
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword