ชื่อเรื่อง Longitudinal Surface Settlements induced by EPB Tunneling in Bangkok Clay
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Suchatvee Suwansawat, Sc.D.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Proc. the 33th World Tunnel Congress
ปีที่ 2007
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword