ชื่อเรื่อง A tool for rock tunnel design by convergence-confinement method
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Suchatvee Suwansawat, Sc.D.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Proc. of the ISRM International Symposium: 4th Asian Rock Mechanics Symposium
ปีที่ 2006
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword