ชื่อเรื่อง 3-D Deformation Analysis of Earth Pressure Balance Shield Tunnelling in Bangkok Subsoil
ประเภทผลงาน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Suchatvee Suwansawat, Sc.D.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Geotechnical Engineering Journal
ปีที่ 2003
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword