ชื่อเรื่อง Smart City: The New Concept of City Management with IT
ประเภทผลงาน หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง Akachai Sumalee
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Smart City: The New Concept of City Management with IT
ปีที่ 2015
ฉบับที่ 1
หมายเลขหน้า
วันประชุม 2015 ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Sumalee, A. (2015), Smart City: The New Concept of City Management with IT, King Prachatipok’s Public Administration Institute, Thailand.
Keyword