ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Pan, T.L., Lam W.H.K, Sumalee A., and Zhong R.X.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Pan, T.L., Lam W.H.K, Sumalee A., and Zhong R.X. (2016) Modelling the impacts of mandatory and discretionary land-changing maneuvers, Transportation Research Part C, (Accepted) [ISI journal].
ปีที่ 2016
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
~~Pan, T.L., Lam W.H.K, Sumalee A., and Zhong R.X. (2016) Modelling the impacts of mandatory and discretionary land-changing maneuvers, Transportation Research Part C, (Accepted) [ISI journal].
Keyword