ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Zhong, R.X., Fu, K.Y., Sumalee A., Ngoduy D., and Lam W.H.K (2016) A cross-entropy method and probabilistic sensitivity analysis framework for calibrating microscopic traffic models, Transportation Research Part C, 63, p. 147-169 [SCI journal]
ปีที่ 2016
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword