ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Shao H., Lam, W.H.K, Sumalee A., Hazelton M. (2015) Estimation of Mean and Covariance of Stochastic Multi-Class OD Demands from Classified Traffic Counts, Transportation Research Part C, 59, p. 95-110 [SCI journal]
ปีที่ 2015
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword