ชื่อเรื่อง Mechanisms of Asphalt Mixture Rutting in the Dry Hamburg Wheel Tracking Test and the Potential for Replacing the Flow Number Test
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Chaturabong, P. and Bahia, H.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Construction and Building Materials
ปีที่ 2017
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword