ชื่อเรื่อง Effect of Moisture on the Cohesion of Asphalt Mastics and Bonding with Surface of Aggregates
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Chaturabong P. and Bahia, H
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม Road Materials and Pavement Design
ปีที่ 2016
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword