ชื่อเรื่อง Performance-Related Specifications for Emulsified Asphaltic Binders Used in Preservation Surface Treatments
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Kim, Y.R., Adams, J., Castorena, C., Ilias, M., Im, J.H., Bahia, H.U., Chaturabong, P., Hanz, A. and Johannes, P.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) research report
ปีที่ 2017
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword