ชื่อเรื่อง Analysis and Feasibility of Asphalt Pavement Performance-Based Specifications for WisDOT
ประเภทผลงาน วารสารระดับนานาชาติ
ชื่อผู้แต่ง Teymourpour, P., Swiertz, D., Ling, C., Varma, R., Mandal. T., Chaturabong. P., Lyngdal, E., Hanz, A. and Bahia, H.U.
ชื่อวารสาร /ชื่อการประชุม The Wisconsin Highway Research Program Project
ปีที่ 2016
ฉบับที่
หมายเลขหน้า
วันประชุม ถึง่ 0000-00-00
สถานที่
Abstract
Keyword