รอบที่ 1 Portfolio ประกาศผลสอบแล้ววันที่ 30 ม.ค. 63 และสามารถยืนยันสิทธิ์ได้แล้วในวันที่ 30-31 ม.ค. 63
!!เช็คผลได้ที่ https://student.mytcas.com/th

Scroll to Top