ขั้นตอนการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์
📌วันที่ 7 – 11 ก.พ. 2563 (เริ่มเวลา 09.30น.)

ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_confirm/confirmPageX.php?fbclid=IwAR2PJqWHlNBaEyidwvGX27lxCULBQCVNMiWLvOTAkGaJjlLniSFziHm_CRc

Scroll to Top