เชิญนักศึกษาและผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสด หลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree) Arch.+Engr. ผ่านทาง FACEBOOK School of Engineering, KMITL

 
สามารถรับชมถ่ายทอดสด หลักสูตร 2 ปริญญา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 17.45 น. 
 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Link https://www.facebook.com/157556534255462/videos/421423912585073
 
วิทยากรรับเชิญ
1. พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก สภาสถาปนิก
2. ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
3. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คุณพิชัย เฉยบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อ Executive Vice President
5. คุณพรชัย สุวรรณบรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
6. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.)และ กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
7. คุณประภากร วทานยกุล ศิลปินแห่งชาติ ทัศนศิลป์ สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย กรรมการผู้จัดการบริษัท A49 และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ 49 กรรมการสภาสถาปนิก
8. รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล
Scroll to Top