Previous
Next

NEWS & UPDATES

CIVIL K-ENGINEERING WORKSHOP 2021

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาผู้สนใจในงานวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมงาน K-ENGINEERING WORKSHOP 2021

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาภายนอก

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายนอก ทุนบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ต.ค. …

ประชาสัมพันธ์ K-ENGINEERING LIVE

เชิญนักเรียน นัก ศึกษาและผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสด K-ENGINEERING LIVE ผ่านทาง FACEBOOK School of Engineering, …

แต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้กับ ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์

admission-doctor-2-2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ตลอดปีการศึกษา 2564 (รับสมัครทุกเดือน) หลักสูตรวิควกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล– …

admission-master-2-2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ตลอดปีการศึกษา 2564 (รับสมัครทุกเดือน) หลักสูตรปกติ(ก1 ทำวิจัยอย่างเดียว/ก2 เรียนรายวิชาพร้อมกับทำวิจัย/แผน …

MEDIA

PROGRAM

BACHELOR

The Bachelor Degree in Civil Engineering for 2 curriculums i.e.
 • Civil Engineering
  (Normal Program - 4 yrs)
 • Civil Engineering
  (Continuing Program - 3 yrs)
 • BACHELOR INTERNATIONAL

  The Bachelor Degree in Civil Engineering for International Student through English Study Program (4 yrs)
 • Civil Engineering
  (International Program)
 • MASTER

  The Master Degree in Civil Engineering for 3 curriculums (2 yrs) i.e.
 • Construction Management and Environmental Engineering
 • DOCTOR

  The Doctoral Degree in Civil Engineering Curriculum (3 yrs)
 • Civil Engineering
 • DOCTOR INTERNATIONAL

  Doctor of Philosophy Program in Logistics and Supply Chain Management (International Program) (3 yrs)
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Scroll to Top