Previous
Next

NEWS & UPDATES

KMITL-Civil-Admission

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบรับตรง ระดับปริญญาตรี ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบรับตรง โครงการรับ ปวส.ต่อปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา …

KMITL-COVID-19

สวัสดิการ สจล. ช่วยเหลือนักศึกษาจากเหตุการณ์ COVID-19 นักศึกษามีกรณีติดโควิดให้ลงข้อมูลในลิงค์ข้างต้นเพื่อเก็บข้อมูล นักศึกษาที่ติดโควิด-19ของทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuEIxAKtRNx4bPmFUc9UQUnKanvxlYO9zk2tpXRGbprd0p5w/viewform?usp=pp_url     และสามารถติดต่อไปยังFacebook …

KMITL Virtual Job Fair 2022

“KMITL Virtual Job Fair 2022” Job Fair รูปแบบ Online เสมือนจริง …

TCAS-2 2565

TCAS 2 วิศวลาดกระบังรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)รอบที่ 2 การรับแบบโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง …

รับตรง ปวส. หลักสูตรต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ …

แต่งตั้งตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ให้กับ ผศ.ดร.วิรุฬห์ คำชุม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิรุฬห์ คำชุม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์

MEDIA

PROGRAM

BACHELOR

The Bachelor Degree in Civil Engineering for 2 curriculums i.e.
 • Civil Engineering
  (Normal Program - 4 yrs)
 • Civil Engineering
  (Continuing Program - 3 yrs)
 • BACHELOR INTERNATIONAL

  The Bachelor Degree in Civil Engineering for International Student through English Study Program (4 yrs)
 • Civil Engineering
  (International Program)
 • MASTER

  The Master Degree in Civil Engineering for 3 curriculums (2 yrs) i.e.
 • Construction Management and Environmental Engineering
 • DOCTOR

  The Doctoral Degree in Civil Engineering Curriculum (3 yrs)
 • Civil Engineering
 • DOCTOR INTERNATIONAL

  Doctor of Philosophy Program in Logistics and Supply Chain Management (International Program) (3 yrs)
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Scroll to Top