ตรวจสอบตารางสอนเทอม 2-2564

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาสามารถตรวจสอบห้องเรียน ONLINE หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาภายนอก

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภายนอก ทุนบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ต.ค. …

Exchange and double-degree students – Spring semester 2022 [Grenoble INP – UGA] France

Grenoble INP – UGA ฝรั่งเศส  เปิดรับสมัครนักศึกษา Exchange and double-degree students ระยะเวลา 1 เทอม Spring semester 2022 …

MEXT Full Scholarship Study of Civil Engineering for Master and Ph.D at Yokohama, Japan

MEXT Full Scholarship Study of Civil Engineering for Master and …

HONG KONG PhD FELLOWSHIP SCHEME

HONG KONG PhD FELLOWSHIP SCHEME นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   The Research Grants …

2022 Spring NTHU Exchange Program [National Tsing Hua University]

National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน รับสมัครนักศึกษาเข้า ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 เทอม …

Scroll to Top