TCAS 2 วิศวลาดกระบัง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
——————————————–
📌 รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2565
——————————————–
– โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล จังหวัดในภาคตะวัน
ออก และจังหวัดในภาคกลาง เท่านั้น
– โควตาเรียนดี
– โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (MOU)
– โควตาผู้พิการ (รับสมัครเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรทั่วไป จำ นวน 2 คน เท่านั้น)
– โควตา KMITL One
——————————————–
📍สอบถามระบบการรับสมัคร ได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
Facebook : Admission.KMITL
📍สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี
02-329-8000ต่อ 3848, 3445, 3484, 3485,5024
E-mail : ug_eng@kmitl.ac.th
Facebook : Undergraduate Academic Affairs, KMITL
📍สอบถามหลักสูตรนานาชาติสำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
02-329-8000 ต่อ 5045, หรือ 02-329-8397
E-mail : siie-admission@kmitl.ac.th
Line@: SIIE_kmit
Facebook : School of International & Interdisciplinary Engineering Programs KMITL
—————————-
📌รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top