ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบรับตรง ระดับปริญญาตรี

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แบบรับตรง โครงการรับ ปวส.ต่อปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565
————————————–
📌 ดูประกาศรายชื่อ+รายละเอียด
————————————–
📌 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ภายในวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
📌ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น 3 วันทำการผ่านทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
** เข้าสู่ระบบด้วยการ Login ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อตรวจสอบสถานะ
Scroll to Top