สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สนใจเข้าอบรบ Professional Skill ให้นักศึกษาลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้ (18 พ.ค.)

เนื่องจากโครงการเปิดรับจำนวนผู้อบรบได้เพียง 150 คน และในวันพฤที่ 19 พ.ค. อาจารย์จะเปิดโอกาสให้น้องๆชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ – Inter) และ ภาคต่อเนื่อง (ปี2) ลงทะเบียนครับ
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Professional Skill สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา
โครงการอบรมนี้จะเป็นการจัดอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)

“การเรียนการสอนจะเป็นแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online”

✨สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปี 4 ภาคปกติ-inter และ ปี 3 ภาคต่อเนื่อง) ได้จะได้สิทธิลงทะเบียนก่อนถึงวันที่ 18 พ.ค. 2565
✨หลังจากนั้นจะเปิดให้นักศึกษาชั้นปีถัดไปลงเพิ่มตามลำดับ

1. การบรรยายจาก Saim Yomato Steel (SYS)
โปรแกรม SYS Cellular Beam Design
✨วันพฤหัสที่ 2 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น. (3 ชั่วโมง)

2. การบรรยายจาก Infra
โปรแกรม ETABS
✨วันที่เสาร์-อาทิตย์ที่
18-19 และ 25-26 มิถุนายน (ทั้งหมด 4 วัน)
เวลาในแต่ละวัน 10.00- 16.30 น. 🎓สำหรับการอบรมของบริษัท Infraในกรณีที่นักศึกษาเข้าเรียนครบ และผ่านการทดสอบ จะได้รับ ประกาศนียบัตร

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ด้านล่างนี้ครับ
https://forms.gle/4AwEQ9gjeixRmzVc7

Scroll to Top