สวัสดิการ สจล. ช่วยเหลือนักศึกษาจากเหตุการณ์ COVID-19

นักศึกษามีกรณีติดโควิดให้ลงข้อมูลในลิงค์ข้างต้นเพื่อเก็บข้อมูล

นักศึกษาที่ติดโควิด-19ของทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuEIxAKtRNx4bPmFUc9UQUnKanvxlYO9zk2tpXRGbprd0p5w/viewform?usp=pp_url

 

 

และสามารถติดต่อไปยังFacebook ของกิจการนิสิต เพื่อตรวจสอบสวัสดิการ สจล. ช่วยเหลือนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19 และนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/KMITLstudentlife/

หรือ linkโดยตรง นี้ค่ะ https://www.facebook.com/kmitlofficial/posts/4991654410895804

Scroll to Top